Har du material som du vill få publicerat på hemsidan? Kontakta oss på kalarnebygden@hotmail.com

Röjardag 16 April

Röjardag för bygden !

Samhällena och byarna växer igen av sly och busk, så Kälarnebygdens ekonomiska förening har beslutat att prova ha en röjardag runt om i byarna och i Kälarne samhälle.

I korthet går det ut på att man är ute och röjer på i första hand sin egen tomt eller tillsam- mans med grannen tar ”den där gamla björken” man pratat om så många gånger. Har man inget att röja på egen tomt så hör man av sig till byansvarige (se nedan) så blir man tilldelad jobb på Röjardagen, det kan vara att röja diken eller ödetomter. Bra om man kan ha egen röjutrustning med sig.

Även mindre byar än de nedan listade är naturligtvis välkomna att delta, anmäl Er bara till närmsta byansvarige.

Som tack för att man ställer upp och röjer för sin egen by kommer Kälarne Bygdeförening att bjuda på mat i form av matlådor, dryck och sallad, som körs ut till respektive bys sam- lingslokal.
Röjardagen blir den 16 april och Ni som vill vara med behöver anmäla Er senast den

13 april till den utsedda byansvarige. Med förhoppning att många vill ställa upp och snygga upp sin by.

 

Albacken- Åke Jonsson 

070-646 28 54


Ansjö- Tomas Jönsson 

073-038 69 78


Dockmyr- Lars-Åke Henriksson 

070-314 21 66 


Fugelsta- Ulrika Hansson 

0695-31047, 070-519 70 33 

 


Gastsjön- Börje Engdahl 

070-341 74 71 


Håsjö- Per Forsström

070-284 11 77


Hällesjö- Gullik Nilsson 

076-290 02 62 


Kälarne- Michael Löfgren 

0696-40301, 070-666 56 74 


Sörbygden- Jonas Kriström 

070-620 28 80 


Västanede- Björn-Evert Andersson 

0696-40707, 072-510 20 05 


Väster
- och Öster Övsjö- Peter Jonsson 

070-366 35 53 

 

 

Michael Löfgren, ordförande i Kälarnebygdens ek förening