Har du material som du vill få publicerat på hemsidan? Kontakta oss på kalarnebygden@hotmail.com

Röjardag 19 Maj 2018

Städ och Röjardag för bygden den 19 Maj !

Samhällena och byarna är nedskräpade här och var samt växer igen av sly och busk, så Kälarnebygdens ekonomiska förening fortsätter att anordna städ- och röjardag runt om i byarna och i Kälarne samhälle. Så hjälp till och städa byn eller samhället från skräp eller röj sly!

Anmäl er till den lokale byansvarige nedan! Som tack för att man ställer upp kommer Kälarne Bygdeförening att bjuda på mat i form av matlådor, dryck och sallad som körs ut till respektive bys samlingslokal.

Röjardagen blir den 19 Maj och Ni som vill vara med behöver anmäla Er så fort ni kan till den utsedda byansvarige.

Med förhoppning att många vill ställa upp och snygga upp sin by. Michael Löfgren, ordf Kälarnebygdens ek förening 

 

By                  Kontaktperson       Telefonnummer

Ansjö             Tomas Jönsson         073-0386978 

Hällesjö         Gullik Nilsson          076-2900262 

Sörbygden     Jonas Krisröm          070-3735564 

Albacken       Åke Johansson         070-6462854 

Gastsjön        Börje Engdahl          070-3417471 

Västanede     Björn-Evert               072-5102005 

Övsjö            Peter Jonsson            070-3663553 

Fugelsta        Matilda Karlsson      070-2526742 

Kälarne         Michael Löfgren       070-6665674