Har du material som du vill få publicerat på hemsidan? Kontakta oss på kalarnebygden@hotmail.com

Kälarnedagen 6 Juni 2018!

Kälarnebygdens ekonomiska förening arrangerar

Kälarnedagen

en dag för bygden den 6 juni 2018

Musikunderhållning med lokala förmågor, knallar, företag och föreningar som visar upp sig själva och sina varor. Hoppborg för barnen!

Välkommen att medverka!
Anmäl dig till
Jonatan Eriksson 073
-820 51 92 eller
Elisabeth Barchéus Näslund
0696
-406 19, 073-067 13 23