Har du material som du vill få publicerat på hemsidan? Kontakta oss på kalarnebygden@hotmail.com

KälarneNytt

Här kan du läsa om vad som händer i Kälarnebygden. KälarneNytt utkommer med c:a 6 nummer/år och distribueras i tryckt form till samtliga hushåll och företag i Kälarnebygden. Upplagan är 900 ex och KälarneNytt är nu inne på årgång nr 15. Du är varmt välkommen med idéer till nästa nummer av KälarneNytt.

 

Oddbjörn Ericsson
Redaktör

antal besökare

14332