Har du material som du vill få publicerat på hemsidan? Kontakta oss på kalarnebygden@hotmail.com

KälarneNytt

marHär kan du läsa om vad som händer i Kälarnebygden. KälarneNytt utkommer med c:a 6 nummer/år och distribueras i tryckt form till samtliga hushåll och företag i Kälarnebygden. Upplagan är 950 ex och KälarneNytt är nu inne på årgång nr 12. Du är varmt välkommen med idéer till nästa nummer av KälarneNytt.

Runa Westman
Redaktör

antal besökare

11377